Ravitsevat laadukkaasti ”Henkeä, Järkeä ja Toimintaa”

http://www.nettikirjakauppa.com/catalogsearch/result/?q=slk

I. SLK – Seurakunnan luontainen kehitys -kansio on Seurakunnan luontaisen kehityksen (SLK) perusteos, joka esittelee seurakuntakasvun tutkimuksen oivalluksia sekä niiden perusteluja ja aivan itsestään kasvun avaintekijät ja niiden vaikutuksen.

II. Aivan itsestään -polku, SLK –kirja antaa helppolukuisessa muodossa ohjeita siitä, miten jokainen uskova voi soveltaa käytäntöön kaikkea, mitä terveen seurakunnan kasvattaminen edellyttää:
* Kuinka seurakuntasi voi kasvaa laadullisesti ja määrällisesti huolimatta yhteiskunnan epäsuotuisista suuntauksista
* Kuinka voit vaikuttaa seurakuntaasi riippumatta siitä, paljonko sinulla on vastuuta
* Kuinka voit maksimoida tuottavuutesi kaikilla elämänalueilla riippumatta nykyisestä lähtökohdastasi

III. Edullinen SLK-laatutekijät lyhyesti -kirja sopii mainiosti jaettavaksi kaikille SLK-tutkimukseen kutsuttaville. Sitä on hyvä olla myös kirjamyynnissä ja SLK-johtoryhmällä jaettavaksi SLK:sta kiinnostuneille.   

IV. Miten maalaat maailmasi –kirjassa Christian A. Schwarz esittelee kiehtovan lähestymistavan seurakuntakasvuun. Tämä käytännöllinen kirja ohjaa siis syvempään Jumalan tuntemiseen ja tasapainoon, mikä puolestaan koituu koko seurakunnan siunaukseksi. Kirjassa on myös käytännöllinen osio, jota voi hyödyntää seurakunnallisessa SLK-koulutuksessa.

V. SLK – Näin toteutuu seurakunnan luontainen kehitys –kirja auttaa järkeenkäyvästi ja soveltamistoimiin ohjaavasti SLK-tutkimuksen valmistelussa : näyn kehittämisessä, tutkimuksen toteuttamisessa, saadun tuloksen ymmärtämisessä ja kulloinkin ajankohtaisessa kehitysprosessissa etenemisessä. Jokaisessa SLK-tutkimuksen tehneessä seurakunnassa kaikki avainjohtajat tarvitsevat tätä kirjaa.

VI. Johtajuuden 3 väriä –kirja keskittyy yhteen seurakunnan luontaisen kehityksen (SLK:n) kahdeksasta perusperiaatteesta, eli voimaannuttavaan johtajuuteen. Löydät sieltä hyödyllisiä neuvoja mm. ”voimapuheeseen”.

SLK (NCD) -kirjoja on laajempi valikoima englanniksi ja lukuisilla muilla kielillä. Tutustu:
http://ncd-international.org/public/ncd-tools.html

freestocks-org-139132