Ravinteita mielenuudistukseen ja avaimia seurakuntaelämään, jota Herra siunaa kasvulla.

SLK-koulutuksen toteuttaminen ei ole menoerä, vaan sijoitus. Tässä eräitä mahdollisuuksia, joista voidaan räätälöidä seurakunnallenne sopiva kokonaisuus.

I. ”Seurakunta, jota Herra lisää” –teemasunnuntai:
Innoittava jumalanpalvelus ja  SLK-esittelytim-foster-74767

Enää ei tarvitse arvailla tai uskotella tai väitellä siitä, miten Herra lisää seurakuntaansa nykyaikana. Asia selvisi, kun saksalainen Christian A. Schwarz NCD Internationalista toteutti 1990-luvulla laajan seurakuntakasvun tutkimuksen. Siitä saatujen oivallusten avulla sanoitettiin jo apostolien käyttämät ja opettamat raamatulliset periaatteet, joiden soveltaminen vapauttaa myös nykyajan seurakunnassa ”aivan itsestään kasvun” (Mark. 4:26-29). Näin alkoi SLK:n (NCD:n) tarina, johon on liittynyt jo yli 70 000 seurakuntaa ja miljoonia uskovia.

SLK Suomen kouluttamat ja valtuuttamat henkilöt osaavat kertoa, mistä SLK:ssa on kysymys, kuinka päästä kehityspolun alkuun ja ajankohtaisiin tavoitteisiin. Heidän opetuksissaan on tarpeellisia kasvuravinteita, joita jokaisessa seurakunnassa tarvitaan. SLK-esittelyissä ei jaeta vain tietoa, vaan tavoitteellista uskoa ja raamatullista näkyä. Nämä aktivoivat Jumalan työtoveruuden, jota Hän käyttää kasvun tuottamiseen.

Kysy lisää Kari Pölöseltä (0400 173 365, kari.polonen@gmail.com) tai muilta SLK-tiimin jäseniltä. (Linkki ”Keitä me olemme”)

II. ”Ajankohtaisesta tilanteesta kasvukierteeseen” : SLK–täsmäkoulutus

jeff-sheldon-2551.jpgVierailevien puhujien kutsuminen voi olla hakuammuntaa, joka ei kohtaa seurakuntalaisten ja seurakunnan tarpeita. Tai sitten ei. Mieluummin ei.

SLK–täsmäkoulutus auttaa ymmärtämään, käsittelemään ja kehittämään seurakunnan heikointa laatualuetta. Siitä on varmasti hyötyä seurakunnalle.

Koulutus toteutetaan seurakunnalle sopivalla tavalla 1 tai 2 viikonlopun aikana (tai arki-iltoina, jos niin sovitaan).   

Seurakuntanne ei tarvitse jäädä yksin SLK-kasvupolulle. Suunnitellaan yhdessä teille sopiva ajankohtaiskoulutuskokonaisuus. Ota yhteyttä Kari Pölöseen (0400 173 365, kari.polonen@gmail.com) tai muihin SLK-valmentajiin. (Linkki: keitä me olemme)


III. 
Seurakunta, jota Herra lisää –koulutus, 1 – 6 viikonloppua

Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Ja mikään ei muutu, jos ajattelutapa ei muutu.

Seurakunnan_luontainen_kehitys-99Seurakunta, jota Herra lisää –koulutuksessa käydään läpi Raamatun opetuksia seurakuntakasvusta, omaksutaan oikeaa näkyä ja opitaan SLK:n periaatteet ja niiden hyötykäyttö omassa palvelustyössä. Koulutus voidaan toteuttaa seurakunnan toivomalla tavalla 5 – 20 tunnin mittaisena. Oheismateriaalina käytetään ”Miten maalaat maailmasi” –SLK –kirjaa. Osana jokaista koulutusjaksoa on innoittava jumalanpalvelus. Joissakin tapauksissa toteutetaan myös SLK-laatututkimus ja käydään läpi sen tuloksen käsittely sekä suunnitellaan kehityspolku.

2 – 3 illan tai viikonlopun koulutusjaksoja voi olla 1 – 6. Kun jaksoja on useampia, niiden välillä on mahdollisuus toteuttaa omatoimi- tai ryhmäopiskelua, johon saa ohjeet ja aineiston. Suosittelemme vuoden – tai jopa kahden vuoden – koulutuskokonaisuutta, jossa opetusviikonloput ovat seurakunnan toiveista ja tilanteesta riippuen noin 2 – 4 kuukauden välein.

Pitkäaikainen ohjattu opiskelu auttaa omaksumaan ja soveltamaan niitä periaatteita, joita käyttämällä voimme olla Jumalan työtovereita Hänen suunnittelemallaan tavalla.

Kysy lisää Kari Pölöseltä (0400 173 365, kari.polonen@gmail.com) ja pyydä häneltä ehdotus seurakuntaanne soveltuvasta koulutusohjelmasta ja laskelma sen hinnasta.

IV. Armolahjat jokaisen uskovan arkikäyttöön –koulutus

jordan-mcqueen-14250.jpg”Jokaisella on jotakin annettavaa”, sanoo Raamattu (1. Kor. 12:26).

Armolahjat jokaisen uskovan arkikäyttöön –koulutus auttaa lopettamaan jatkuvan ”suurempien” lahjojen ja ”oikean paikan” etsimisen. Koulutus edistää kasvua Jumala-suhteessasi. Löydät lahjasi ja tehtäväsi.

2 – 3 illan tai 1 – 3 viikonlopun koulutusjaksoja voi olla 1 – 4. Kun jaksoja on useampia, niiden välillä on mahdollisuus toteuttaa omatoimi- tai ryhmäopiskelua, johon saa ohjeet ja aineiston.

Kysy lisää Kari Pölöseltä (0400 173 365, kari.polonen@gmail.com) ja pyydä häneltä ehdotus seurakuntaanne soveltuvasta koulutusohjelmasta ja laskelma sen hinnasta.

V. Seurakuntakasvu-unelmoijasta SLK-valmentajaksi

Miten_maalaat_maailmasi_ sivu 149Meillä on yhteinen tavoite, jonka voi ilmaista vaikkapa Paavalin sanoja mukaillen: että työmme tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää. (Fil. 4:17) Valmentajan polku -koulutus auttaa ensin ymmärtämään ja perustelemaan sen, kuinka tämä tapahtuu. Sitten se johdattaa soveltamaan seurakunnan hoitamiseen niitä raamatullisia periaatteita, joiden kautta Jumala lisää seurakunnan jäsenten hengellistä hyvinvointia ja seurakunnan määrällistä kasvua. Lopulta koulutusohjelma valmentaa auttamaan toisia tässä kaikessa.

2 – 3 vuotta kestävä opiskelukokonaisuus sisältää 5 pääosaa, jotka voi suorittaa myös erillisinä. Oheismateriaalina käytetään kaikkia suomeksi saatavia SLK-kirjoa ja vähän muutakin seurakuntakasvun kirjallisuutta. Ohjelmassa on itseopiskelua ja pieniä tehtäviä, jotka varmistavat, että Jumalan työtoverina toimiminen Hänen ajatustensa mukaisesti ei ole meille vain teoriaa, vaan meitä ja seurakuntaa rakentavaa todellisuutta.

Koulutuksia toteutetaan lyhyissä jaksoissa, seurakunnallisina tai alueellisina, useamman seurakunnan yhteisinä tapahtumina. Kerää tiimi (3 – 12 henkilöä), ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus: Kari Pölönen, 0400 173 365, kari.polonen@gmail.com)