Rohkaisevaa kumppanuutta seurakunnan hedelmällisyyden kehittämisessä

Seurakunnan luontainen kehitys (SLK) on Raamatussa kuvattujen Jumalan toimintaperiaatteiden mukainen tapa ajatella, elää ja toimia. Luotettavat tutkimukset ja maailmanlaajuinen kokemus osoittavat näiden periaatteiden soveltamisen tuottavan seurakunnissa laadullista ja määrällistä kasvua.

Kokemus: Valmennus auttaa onnistumaan

Kokemuksen mukaan valmennusapua käyttäneistä SLK-seurakunnista 85% on kasvanut. Ilman ulkopuolista valmentajaa toimineista SLK-seurakunnista noin 50% kasvaa. Eräs syy tähän on se, että valmentaja auttaa yhteydenpidollaan ”pysymään asiassa”, jatkamaan seurakunnan matkaa kohti ajankohtaisia päämääriä, jotka SLK-tutkimus on auttanut määrittelemään.   

Raamatullista?

Suomenkielisessä Raamatussa ei ole sanaa ”valmentaja”, mutta näemme Raamatussa lukuisia esimerkkejä valmentavasta palvelustyöstä. Sitä toteuttivat mm. Jetro Moosekselle, Barnabas Paavalille, Jeesus opetuslapsilleen ja Paavali Timoteukselle. Kaikesta päätellen valmentava toisten Jumalan työtoverien auttaminen on eräs tapa, jota Jumalan käyttää rohkaistakseen ja johdattaakseen palvelijoitaan löytämään lisää toimintamahdollisuuksia ja toteuttamaan kutsumustaan mahdollisimman hedelmällisesti.

Monessa maassa valmentaminen on seurakunnallista arkipäivää. Miksei se voisi olla sitä myös Suomessa?

Lataa tästä tiedote, joka kertoo lisää ja auttaa sinua ja seurakuntanne johtoryhmää pohtimaan, hyötyisikö teidänkin seurakuntanne SLK-valmentajan palveluista ja kuinka niitä voi käyttää.