SLK-periaatteitten mukainen elämä ja palvelustyö liittävät meidät (täysin epävirallisesti) maailmanlaajuiseen Jumalan työtovereiden perheeseen.

NCD Internationalin kautta saamme vastaanottaa ja jakaa tietoa, kokemusta ja rohkaisua, jotka auttavat siinä yhteisessä tavoitteessamme, ”että työmme tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää” (Fil. 4:16) Jumalan kunniaksi.