Seurakuntien uudistamisen tarpeeseen on havahduttu laajasti. Siihen haastavat seurakuntien ulkopuoliset tekijät, mutta usein myös sisäiset paineet: mm. tilaisuuksiin osallistujien ja vastuunkantajien väheneminen ja yksipuolinen (usein enemmistö ikääntyneitä) ikärakenne, lisääntyvät taloushaasteet, yhtenäisyyden ja tasapainoisen päämäärätietoisuuden vaalimisen vaikeudet sekä evankelioivan työn – jopa kampanjoiden – surullisen vähäiset tulokset.

Seurakunnan_luontainen_kehitys-1.jpg

SLK Suomi on maassamme ainoa taho, joka voi yhdessä kumppaniensa kanssa tarjota näin monipuolisia apuvälineitä niille, jotka haluavat toteuttaa Herran tahtoa tekemällä työtä sen puolestaettä heidän ja heidän seurakuntansa työ tuottaisi yhä enemmän hedelmää” (Fil. 4:16, mukaillen).

1. SEURAKUNNALLINEN LAATUTUTKIMUS

2. SLK-VALMENNUS

3. SLK-KOULUTUS

4. SLK-KIRJAT

5. ETESTIT

6. NYT!-MUUTOSAGENTTIEN MONINKERTAISTAMISPROSESSI

7. NCD:N VIDEOT

8. SLK SUOMEN YOUTUBE–KANAVA

9. SLK-KEVÄTKOKOUS JA -FOORUMI

10. YHDISTYKSEN JÄSENYYS

11. MAAILMANLAAJUINEN YHTEYDEN, YHTEISEN MISSION JA YHDESSÄ OPPIMISEN VERKOSTO