”…toivomme vain, että työnne tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää.” (Fil. 4:17) Tarjolla on ainutlaatuinen työkaluvalikoima ja verraton tukiverkosto, mutta ennen kaikkea Jumalan mielenmukaista uudistumista: Henkeä, Järkeä Ja Toimintaa, jota Jumala käyttää.

Taustatietoa SLK-periaatteista

Kolme perustetta: Tutkimustieto, laaja kokemus ja Raamatun periaatteet

SLK:n taustalla on saksalaisen Christian A. Schwarzin 1990-luvulla toteuttama seurakuntakasvun tutkimus.

Laajalla kokemuksella ja kiistattomalla tutkimusaineistolla ja on osoitettu seuraavien raamatullisten tekijöiden korvaamaton merkitys seurakunnan hyvinvoinnille tulokselliselle lähetyskäskyn toteuttamiselle: voimaannuttava johtajuus, lahjoihin perustuva palvelutehtävä, intohimoinen hengellisyys, toimivat rakenteet, innoittava jumalanpalvelus, kokonaisvaltaiset pienryhmät, tarveperusteinen evankeliointi ja rakkaudelliset ihmissuhteet.

Seurakunnan SLK-laatututkimus vastaa muun muassa kysymykseen: mikä kahdeksasta laatutekijästä on seurakunnan nykyinen heikoin laatualue, ”heikoin lenkki”. Seurakunnan määrällisen kasvun kannalta on todettu olevan tehokkainta heikoimpaan lenkkiin keskittyminen.

Tarjoamme oikeasti toimiviksi todettuja
AVAIMIA HEDELMÄLLISEEN MISSIOON

Paavalin sanoja mukaillen: ”…toivomme vain, että työnne tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää.” (Fil. 4:16)

maja-petric-8287
Voima, sitoutuminen ja viisaus on avain hedelmälliseen elämään.

Raamattu, kiistattomat seurakuntakasvun tutkimukset ja kokemus yli 20 vuoden ajalta, yli 70 000 seurakunnasta yli 70 maasta – myös Suomesta – osoittavat, että Jumalan säätämien luonnonmukaisten periaatteiden soveltaminen seurakunnan hoitamiseen auttaa seurakuntien johtajia ja muita Jumalan työtovereita olemaan vuosi vuodelta – ei hetkessä – ”yhä hedelmällisempiä” seurakunnan eheyden rakentamisessa, yhteisen pappeuden kehittämisessä ja maailman evankelioimisessa.

Ravinteita mielen uudistumiselle:
HENKEÄ, JÄRKEÄ JA TOIMINTAA

ben-white-148430.jpg

”Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Ja mikään ei muutu, jos ajattelutapa ei muutu.”

Näillä sivuilla esitellään ja suositellaan hyödyntämään käytännöllisiä työkaluja (esim. seurakunnan laatututkimus, valmennus, koulutukset, eTestit,  SLK-kirjat, videot, blogit), jotka auttavat lisäämään hedelmällisyyttä omaan uskonelämään, henkilökohtaiseen elämänkutsumukseen ja Jumalan pellon hoitamiseen yhdessä toisten kanssa. SLK ei kuitenkaan ole yhtä kuin työkalut.  SLK on Raamatussa kuvattujen Jumalan toimintaperiaatteiden mukainen tapa ajatella, elää ja toimia. Se on Jumalan mielen mukaista Henkeä, Järkeä ja Toimintaa sekä niiden tasapainoa.


Miten_maalaat_maailmasi_sivu 47Henki on sydämen asia
 (kuvan sininen alue). Se on Pyhän Hengen antamaa voimaa, asennetta ja toisiin tarttuvaa päämäärätietoisuutta, joka yhdistää erilaisia uskovia ja saa heidät toimimaan seurakunnan yhteiseksi hyväksi sekä evankeliumin edistämiseksi (Ap.t. 1:8; 2:41-47; 4:32,33).

Järki on pään asia – hengellistä viisautta (kuvan vihreä alue). Se on vastuullisuutta ja mielen uudistusta, jota ilman ei tapahdu kehitystä (Room. 12:1-8). SLK:n ”Järki” synnyttää ja vahvistaa ymmärrystä niistä luonnonmukaisista periaatteista, jotka vapauttavat seurakunnassa ”Aivan itsestään” –kasvun, jonka Jumala antaa (Mark. 4:26-29; 1.Kor. 3:5-9).

Toiminta on ”käsien asia” – hengellisten lahjojen ja viisauden antaumuksellista soveltamista ajankohtaisiin haasteisiin Jumalan suunnitelmassa (kuvan punainen alue.) Se on ristin ottamista ja kuuliaisuutta seurakunnan ydintehtävän yhteisessä toteuttamisessa. (1. Kor. 12:1-27; 1. Piet. 4:10).

Tasapaino Hengen, Järjen ja Toiminnan välillä on terveen Jumala-suhteen ja hengellisen kasvun edellytys.Kolminainen J.la ja palvelu

Raamatun Jumalasta on mahdoton poistaa joku kolminaisuuden osa: Isä, Henki tai Poika. He kuuluvat yhteen ja toimivat yhdessä. Samoin seurakunta voi olla Jumalan käytössä samassa suhteessa kuin siinä on Hengen, Järjen ja Toiminnan tasapainoa.  

Paavali sanoo: ”Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus.
Ja kehottaa: Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa.” (1. Kor. 3:11 ja 10)

Linkki SLK:n (NCD) kansainvälisille sivuille


PERUSTELTUJA SRK- KASVUN PERIAATTEITA

ben-white-128608.jpgSaksalainen Christian A. Schwarz NCD Internationalista toteutti 1990-luvulla laajan seurakuntakasvun tutkimuksen.

Tutkimuksen ydinkysymys oli: mitkä tekijät erottavat toisistaan kasvavat ja paikallaan polkevat tai kuihtuvat seurakunnat. Yli 4,2 miljoonan vastauksen analysoimisesta saatujen oivallusten avulla sanoitettiin jo apostolien käyttämät ja opettamat raamatulliset periaatteet, joiden soveltaminen vapauttaa myös nykyajan seurakunnassa ”aivan itsestään kasvun” (Mark. 4:26-29).

Seurakuntakasvun aikaansaajissa ei siis ole kyse malleista, vaan laadullisista periaatteista, joita sovelletaan omaan seurakuntaan ja sen kokoon, sijaintiin sekä toimintakulttuuriin sopivalla tavalla. Periaatteet ovat luonteeltaan kuin maan vetovoima. Ne toimivat kaikkialla, halusimme tai emme.

Kurkkaa myös Kysymyksiä–välilehden taakse. Siellä kerrotaan mm. kuinka sinä ja seurakuntasi pääsette alkuun SLK:ssa.

Katso video: SLK –PERIAATTEIDEN  4  PERUSTETTA ja kasvavan seurakunnan laatutekijät

Katso myös:

– Kuinka tehdä SLK-tutkimus

– SLK-työkaluja

Lataa tästä esite auttamaan sinua kertomaan SLK:sta seurakunnassasi

Open link in new tab