Taantuminen ei ole kohtalo

Tuhansissa seurakunnissa tapahtuu kasvua.

”Katso vallitsevia kirkkokuntia kautta läntisen maailman. Ne ovat yleisesti ottaen taantumassa. Mutta monissa yksittäisissä seurakunnissa niiden joukossa — itse asiassa tuhansissa — tapahtuu kasvua. Kun katsot, mitä yhteistä niillä kaikilla on ja mikä erottaa ne saman kirkkokunnan ei-kasvavista seurakunnista, tunnistat periaatteet, joita olemme päättäneet kutsua seurakunnan luontaiseksi kehitykseksi.”

Taantuminen ei ole kohtalo

Schwarz viittaa maailmanlaajuiseen seurakuntakasvun tutkimukseen ja jatkaa: Yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä, joita tutkimuksemme pohjalta teimme, on se, että aina kun ajattelemme seurakuntakasvua, ratkaiseva asia on seurakunnan laatu. Laatu (mitattuna kahdeksan laatutekijän mukaan) on juuri, ja määrä (kasvanut kirkossakävijämäärä) on hedelmä. Tällä lähestymistavalla on kauaskantoiset seuraukset, kun sitä sovelletaan.

Kahdeksana ratkaisevaa laatutekijää ovat: Voimaannuttava johtajuus, Lahjoihin perustuva palvelutehtävä, Intohimoinen hengellisyys, Toimivat rakenteet, Innoittava jumalanpalvelus, Kokonaisvaltaiset pienryhmät, Tarveperusteinen evankeliointi, Rakkaudelliset ihmissuhteet.

KASVU ON LAADUN HEDELMÄÄ

Schwarz selittää tätä kasvudynamiikkaa: ”Emme aloita kysymällä: ’Kuinka saamme enemmän ihmisiä tulemaan kirkkoon?’ vaan kysymme: ’Kuinka voimme kasvaa kaikilla kahdeksalla laatualueella?’ Tämän lähestymistavan taustalla on empiirinen havainto, että laatu näillä alueilla synnyttää vääjäämättä määrällistä kasvua eli enemmän kirkossakävijöitä. Tämän lähestymistavan raamatullisena taustana on Matt. 7:17:n opetus, että hyvä puu tuottaa hyvää hedelmää. Tämä merkitsee, että koska puu on hyvä (eli korkealaatuinen), se myös tuottaa hyvää hedelmää (enemmän kirkossakävijöitä). On ollut kiehtovaa nähdä, miten tarkasti tilastollinen tutkimus vahvistaa tämän raamatullisen väitteen totuudellisuuden.”

Jokainen seurakunta on ainutlaatuinen organismi. Silti kussakin yksilöllisessä sormenjäljessä on tiettyjä osatekijöitä, jotka ovat yhteisiä kaikille terveille seurakunnille.
SLK keskittyy näihin osatekijöihin ja auttaa kehittämään niitä niin, että seurakunnan identiteetti säilyy. Yhteisö kasvaa paremmaksi itsekseen.

Seurakuntakasvun todelliset esteet

Opettavainen pilakuva kulmikkaista pyöristä

Kuvan kaksi miestäkin ovat erittäin sitoutuneita. He tekevät kaikkensa saadakseen ”seurakuntansa” liikkeelle.

Antaako kuva sinulle osviittaa siitä, miksi kristinusko ei etene niin kuin se voisi tai sen pitäisi?

Toinen kuvassa uurastavista saattaisi perustella matkanteon vaikeutta sanoen, että ponnisteleminen voimakkaassa vastatuulessa tekee hankkeesta vaikean. Ja toinen ahertaja saattaisi lisätä, että eteneminen on hidasta, koska kärryä täytyy työntää niin jyrkkää ylämäkeä.

Olosuhteet eivät ole varsinainen ongelma.

Vaikka nämä vastaukset saattavat olla oikeita, ne eivät mene asian ytimeen. Mainitut olosuhteet eivät ole varsinainen ongelma. Vaikka vertauskuvan seurakunnan olosuhteet olisivat paljon suotuisammatkin, ongelma olisi yhä olemassa. Mikä on mielestäsi perimmäinen ongelma tässä kuvassa?

Ongelma on se, että pyörät, jotka voisivat helpottaa kärryn liikettä, ovat sen sisällä eivätkä sen alla. Miehet eivät hyödynnä voimavaroja, jotka Jumala on jo heille antanut. He eivät näytä edes huomaavan niitä. Tai kenties he ovat alkaneet ajatella, että seurakunnan pitääkin käyttää kulmikkaita pyöriä. Niinpä he yrittävät työntää ja vetää seurakuntaa omin voimin eivätkä käytä työvälineitä, jotka Jumala on jo heille antanut. Ei ihme, että monet uupuvat ja myös turhautuvat, kun tavoitteet jäävät saavuttamatta.

Miten tunnistamme pyöreät pyörät?

Ennen kuin voit hyödyntää voimavaroja, jotka Jumala on sinulle antanut, sinun täytyy löytää ne. Nyt meidän on kysyttävä: Mitkä seikat estävät sinua näkemästä, arvostamasta ja käyttämästä pyöreitä pyöriä, jotka ovat jo saatavillasi? Ne ovat ne todelliset esteet, jotka meidän on kohdattava ja käsiteltävä — ei kasvoihimme puhaltava vastatuuli eivätkä ylämäkeen johtava polku. Meidän pitää periaatteessa opetella tekemään kolme asiaa. Ensinnäkin löytämään pyöreät pyörät, jotka Jumala auliisti on antanut. Ja toiseksi sijoittamaan ne sinne, minne ne Jumalan suunnitelman mukaan kuuluvat. Lisäksi on otettava vielä yksi askel, ja se saattaa olla kiistanalaisin: jotta seurakunta voisi panna pyöreät pyörät paikalleen, sen täytyy panna kulmikkaat pyörät pois.

Kulmikkaiden pyörien puolustelua

Schwarz: ”Jos ihmiset ovat käyttäneet kulmikkaita pyöriä vuosikausia, kenties kymmeniä vuosia, ja ovat käytännössä edenneet soveltamalla tätä lähestymistapaa — tosin uskomattoman hitaasti — he saattavat kokea uhkaavana mahdollisuuden käyttää jotakin niin yksinkertaista kuin pyöreitä pyöriä. Heistä saattaa vaikuttaa siltä, että jos ’pyöreät pyörät -lähestymistapa’ olisi oikea, vuodet jolloin he olivat sitoutuneita käyttämään kulmikkaita pyöriä, muuttuisivat merkityksettömiksi. Suuren osan seurakunnan elämässä kohtaamastamme vastarinnasta selittää paljon paremmin tämä dynamiikka kuin ne oletetut esteet, jotka ihmiset pyynnöstämme mainitsevat.”

Esittele ensin pyöreät pyörät – Jumalan jo antamat voimavarat

”Mutta jos aloitat etsimällä pyöreät pyörät ihmiset saattavat alkaa suhtautua myötämielisemmin siihen, että heidän kulmikkaat pyöränsä saavat mennä. He alkavat tajuta, että he voivat saavuttaa todelliset tavoitteensa paljon tehokkaammin pyöreiden pyörien avulla kuin jatkamalla sitä, mikä on alkanut tuntua heistä turvalliselta.”

Kuvan miehet eivät hyödynnä voimavaroja, jotka Jumala on jo heille antanut. He eivät näytä edes huomaavan niitä. Vastaavaa tapahtuu seurakunnissamme.

Kasvavien seurakuntien ominaisuuksia – vai keskeisiä käytösmalleja?

Schwarz: ”Olen palvelutyömme tiimoilta säännöllisesti yhteydessä laajaan kirjoon seurakuntien johtajia. Joitakuita kiinnostaa ensisijaisesti älyllinen keskustelu tutkimuslöytöjemme teologiasta. Toiset ovat tosissaan sitoutumassa käytännön muutosprosesseihin. Nämä johtajat ovat valmiita tekemään työtä itsensä suhteen ja maksamaan hinnan siitä, että näkevät muutoksia ympäristössään.

Kun on kyse seurakuntaelämästä, ei ole eroa henkilökohtaisen kehityksen ja seurakuntakehityksen välillä. Kehitämme seurakuntaa kehittämällä ihmisiä. Parannamme seurakunnan laatua parantamalla ihmisten laatua. Mahdollistamme seurakunnan terveyden mahdollistamalla ihmisten terveyden. Laatutekijöiden periaatteiden soveltaminen omaan yhteisöön sopivalla tavalla vaikuttaa juuri tässä.

Seurakuntakasvua epäsuotuisissa oloissa

Seurakuntakasvun yhteydessä on hengellisiä, institutionaalisia ja olosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Emme ole vastuussa olosuhteisiin liittyvistä tekijöistä — tuulesta, niin sanoaksemme. Mutta olemme vastuussa sekä hengellisistä että institutionaalisista tekijöistä. Vertauskuvallisesti sanottuna: hengelliset tekijät ovat pyöreät pyörät kärryssä; institutionaaliset tekijät liittyvät mekaniikkaan, jonka avulla nuo pyörät pannaan paikoilleen. Se on meidän vastuullamme, onpa tuulen kulloinenkin suunta mikä tahansa.

Mutta mikä on olosuhteisiin liittyvien tekijöiden ja sisäisten tekijöiden välinen suhde? Mikä on niiden vaikutus kasvuun ja taantumaan?

Pohditaanpa kysymystä tutkimuksemme valossa, ei arvailujen tai pelkkien stereotyyppien valossa. Koska SLK:ssa on parhaillaan mukana noin 70 000 seurakuntaa kaikissa maailmankolkissa ja kaikissa erilaisissa oloissa, voimme selvästikin arvioida niiden lukuja verrattuina seurakuntiin, joita SLK ei ole muovannut.

”Se laajalle levinnyt käsitys, että jossainpäin maailmaa kohtalona on lukumääräinen taantuma, on myytti. Olet oikeassa todetessasi, että läntisessä maailmassa — varsinkin Euroopassa — kristinusko on taantumassa. Läntisen maailman alueella on kuitenkin lukemattomia seurakuntaliikkeitä, joissa tapahtuu kasvua. Kun selvität, mitä yhteistä niillä kaikilla on, tunnistat juuri ne periaatteet, joita me olemme päättäneet kutsua seurakunnan luontaiseksi kehitykseksi.”

Entä valtavirtaa edustavat seurakunnat?

Niissä totuus on täsmälleen sama. Katso vallitsevia kirkkokuntia kautta läntisen maailman. Ne ovat yleisesti ottaen taantumassa. Mutta monissa yksittäisissä seurakunnissa niiden joukossa — itse asiassa tuhansissa — tapahtuu kasvua. Kun katsot, mitä yhteistä niillä kaikilla on ja mikä erottaa ne saman kirkkokunnan ei-kasvavista seurakunnista, tunnistat jälleen täsmälleen samat periaatteet, joita olemme päättäneet kutsua seurakunnan luontaiseksi kehitykseksi.

Sama pätee maaseutuseurakuntiin.

Voimme kääntää suuntauksen

Koska laatu tuottaa kasvua-periaate on maailmanlaajuinen, se pätee kaikkialla. Tietenkin vastatuulta kohdattaessa on vaikeampi kasvaa, kuin silloin kun tuuli on myötäinen. Mutta tutkimuksemme osoittaa selvästi, että molemmissa tapauksissa kasvaminen on mahdollista. Ja se paljastaa myös, kuinka se on mahdollista. Voimme kääntää suuntauksen.

Kasvua tai kasvamattomuutta eivät ratkaise kulttuuriset tai kirkkokunnalliset tekijät vaan selvästi tunnistettavat käytösmallit, jotka he voivat päättää ottaa käyttöön tai olla ottamatta. Päätös on seurakunnan johdon ja seurakunnan muiden jäsenten.

… NIIN, päätös on minun, ja päätös on sinun. Eikä tätä päätöstä heijasta kielellinen ’kyllä’ tai ’ei’, vaan omaksumamme muuttuneet tavat ja päivittäin tekemämme päätökset.

Verkkosivuja, jotka luotaavat syvemmälle seurakunnan luontaiseen kehitykseen: 

* 6 miniseminaaria (kukin 4–5 minuuttia), joissa esitellään kaikki kuusi slk:n rakennuspalikkaa: ncd-tools.org/miniseminars

* 26 videota (kukin 2–12 minuuttia), joissa selitetään slk:n teologinen ja strateginen tausta: ncd-tools.org/26videos

* kaikki työvälineet, jotka liittyvät slk:n teoriaan ja käytäntöön: ncd-tools.org

* tietoa slk-seurakuntatutkimuksesta: ncd.tools.org/churchsurvey

* pääsy kaikkiin e-testeihin: ncd.tools.org/etests

* now!-prosessin aloitussivu — käytä 8 tuntia ajastasi ja käynnistä tarttuva muutosprosessi: ncd.tools.org/now

Taantuminen ei ole kohtalo!


Aivan itsestään -POLKU -kirjasta poimien,
Kari Pölönen
kari.polonen@gmail.com

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s