Kenelle?

Tutkimukseen tarvitaan (20 -) 30 seurakuntalaista, jotka edustavat eri ikäluokkia ja ”elävät seurakuntamme sydämen sykkeessä”: He ovat mukana säännöllisesti seurakunnan kokoontumisissa. Heillä on säännöllinen tehtävä seurakunnassa tai pienryhmässä. He ovat jonkun toiminnallisen tai muun pienryhmän jäseniä.

Miten?

Tutkimukseen osallistujat vastaavat itsenäisesti ja nimettöminä tutkimuslomakkeiden väittämiin. He merkitsevät rastin valitsemansa vaihtoehdon kohdalle. Ole hyvä, ota mukaan kynä. Lomakkeet palautetaan täyttämisen jälkeen.  Tarkemmat ohjeet saat tutkimustilanteessa.

Miksi?

Tarkoituksena on selvittää kuinka hyvin me itse kukin toimimme yksilöinä ja yhdessä  niillä raamatullisilla toiminta-alueilla, jotka vaikuttavat keskeisesti seurakunnan terveyteen ja kasvuun. Tutkimustulos auttaa keskittymään niihin asioihin, jotka tällä hetkellä todennäköisesti vaikuttavat eniten seurakunnan kehityttämiseen.

LUE tarkemmat ohjeet tästä.